ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 48/ΦΥΛ. ΛΕΥΚΕΣ 40Φ.

56107-43