Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Ματαλών ΑΕ βασιζόμενη στην υπευθυνότητα και τις αξίες που διέπουν την διοίκηση και τους εργαζομένους της, αλλά και με σεβασμό στο κοινωνικό έργο ιδρυμάτων και τοπικών κοινοτήτων, στηρίζει τις ενέργειές τους που στόχο έχουν την υποστήριξη ευπαθών ομάδων. Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ενισχύοντας με χορηγίες εντός του 2019 τους παρακάτω οργανισμούς:

Όμιλος UNESCO για τον Πολιτισμό της Ειρήνης

Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας

Equal Society - Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Χαλκηδόνος

Φάρος Τυφλών της Ελλάδος

We Need Books Multilingual Library / Multicultural Centre

Έχοντας το βλέμμα στραμμένο στην κοινωνία η Ματαλών ΑΕ αποσκοπεί όχι μόνο στην απρόσκοπτη λειτουργία των οργανισμών αυτών παρέχοντας είδη αρχειοθέτησης, γραφείου και χάρτου, αλλά και στην εξάλειψη ανισοτήτων και στις ίσες δυνατότητες εκπαίδευσης για κάθε μαθητή μέσω της δωρεάς σχολικών και ειδών γραφής σε κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτες οικογένειες και παιδιά.

70 χρόνια παραμένουμε δίπλα στους ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη.